ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)ด้านการใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงอาคารเบื้องต้น

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)ด้านการใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงอาคารเบื้องต้น

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม (Swiftwater & Flood Rescue Technician Level 1 : SRT 1)

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม (Swiftwater & Flood Rescue Technician Level 1 : SRT 1)

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการดำนํ้าขั้นต้น (Open Water Diver Course)

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการดำนํ้าขั้นต้น (Open Water Diver Course)

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิมธิภาพวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาประสิมธิภาพวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมกึ่งออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมกึ่งออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร