ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การบัญชาการเหตุการณ์สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากร…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การบัญชาการเหตุการณ์สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย

ขอปรับเปลี่ยนชื่อการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอปรับเปลี่ยนชื่อการฝึกอบรมหลั…

Continue Readingขอปรับเปลี่ยนชื่อการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชาสัมพันธ์ แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ปรับปรุงข้อมูล 15 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แผนการฝึกอบรม ปร…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ปรับปรุงข้อมูล 15 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงระดับปฏิบัติการ

แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรกา…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงระดับปฏิบัติการ

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงระดับปฏิบัติการ

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรกา…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงระดับปฏิบัติการ