"มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ ด้วยจิตบริการอย่างต่อเนื่อง"

LATEST NEWS

การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของรัฐ

การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

loader-image
Ban Bang Kadi Pathum Thani, TH
3:24 pm, มิ.ย. 14, 2024
temperature icon 37°C
เมฆกระจาย
Humidity 50 %
Pressure 1004 mb
Wind 17 Km/h
Wind Gust Wind Gust 0 Km/h
Clouds Clouds 40%
Visibility Visibility 0 km
Sunrise Sunrise 5:49 am
Sunset Sunset 6:46 pm

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

10 กรกฎาคม

หลักสูตร การพัฒนาดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2567 ปิดรับสมัคร 2 กรกฎาคม 2567  ประกาศรายชื่อ 5 กรกฎาคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50 คน/รุ่น ส…
26 สิงหาคม

หลักสูตร ระบบโลจิสติกส์ด้านสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 26 -30 สิงหาคม 2567 ปิดรับสมัคร  16 สิงหาคม 2567  ประกาศรายชื่อ 21 สิงหาคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 80 คน/รุ่น…
3 กันยายน

หลักสูตร การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย

ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2567 ปิดรับสมัคร 23 สิงหาคม 2567 ประกาศรายชื่อ 28 สิงหาคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50 คน/รุ่น สิ…

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง

หลักสูตรพนักงานดับเพลิง

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น

หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ (บริเวณหลังอาคาร 6 ) จำนวน 2 หลัง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกทักษะ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

v.6.5.3  Copyright © 2024 Institute of Human Development for Disaster Prevention and Mitigation created by PATRAPOL PANKUL