"มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพ ด้วยจิตบริการอย่างต่อเนื่อง"

LATEST NEWS

การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของรัฐ

การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

loader-image
Ban Bang Kadi Pathum Thani, TH
8:16 pm, ก.ค. 19, 2024
temperature icon 29°C
เมฆกระจาย
Humidity 79 %
Pressure 1007 mb
Wind 11 Km/h
Wind Gust Wind Gust 0 Km/h
Clouds Clouds 40%
Visibility Visibility 0 km
Sunrise Sunrise 5:58 am
Sunset Sunset 6:49 pm

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

26 สิงหาคม

หลักสูตร ระบบโลจิสติกส์ด้านสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 26 -30 สิงหาคม 2567 ปิดรับสมัคร  16 สิงหาคม 2567  ประกาศรายชื่อ 21 สิงหาคม 2567 กลุ่ม…
3 กันยายน

หลักสูตร การประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย

ระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2567 ปิดรับสมัคร 23 สิงหาคม 2567 ประกาศรายชื่อ 28 สิงหาคม 2567 กลุ่มเป้…

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคา

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 4 (อาคารริมชล) สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 6 สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกทักษะ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

v.6.5.3  Copyright © 2024 Institute of Human Development for Disaster Prevention and Mitigation created by PATRAPOL PANKUL