-ร่าง- เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 38 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักราชการ และโกดังเก็บของ

Continue Reading-ร่าง- เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 38 ราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตในการดับเพลิงบ่อขยะ

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธ…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตในการดับเพลิงบ่อขยะ

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักราชการ และโกดังเก็บของ

เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักราชการ และโกดังเก็บของ

Continue Readingประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักราชการ และโกดังเก็บของ

ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนออนไลน์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อคัดเลือกเ…

Continue Readingประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนออนไลน์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร