ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Room

ประกาศรายชื่อนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี

(#)ผู้บริหารที่มีชื่อตามประกาศของโครงการฯ (#)
เชิญให้เข้าร่วม “โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น)”
โปรดแตะปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้