รายงานผลการประชุมเขิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (Coahing for Leader) หัวข้อ “การโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข” (Coaching for Happy Work Life) รุ่น 1 ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานการสัมภาษณ์ ก.ค.2563