งบทดลอง กับบัญชีที่สำคัญ

รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง