2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมของ ศูนย์ ปภ.เขต