ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านการควบคุมสั่งการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านการควบคุมสั่งการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้น

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านการควบคุมสั่งการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา