ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น

หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น

การปรับพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ ของสถาบันฯ ให้มีความเรียบร้อย และสวยงามมากยิ่งขึ้น.

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 นา…

Continue Readingการปรับพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ ของสถาบันฯ ให้มีความเรียบร้อย และสวยงามมากยิ่งขึ้น.