ด่วนที่สุด ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การปรับรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดการภัยพิบัติ : cbdrm

เรื่อง การปรับรูปแบบการฝึกอบรม…

Continue Readingด่วนที่สุด ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การปรับรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดการภัยพิบัติ : cbdrm

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์