แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการ ปีงบ 66.pdf

Continue Readingแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14. งานหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและงานขอเพิ่มความรู้วิทยากรสถานประกอบกิจการ

ขั้นตอนการบันทึกแจ้งข้อมูลฝึกอ…

Continue Reading14. งานหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและงานขอเพิ่มความรู้วิทยากรสถานประกอบกิจการ