ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัย (Rope Rescue Technique – Level 1) เพิ่มเติม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัย
(Rope Rescue Technique – Level 1) เพิ่มเติม
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

pdf.symbol.100