ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรการดับเพลิงในเรือขั้นพื้นฐาน (marine fire fighting) วันที่ 12 มกราคม 2565

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์)
หลักสูตรการดับเพลิงในเรือขั้นพื้นฐาน (MARINE FIRE FIGHTING) วันที่ 12 มกราคม 2565