ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้การใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัย (Rope rescue technique – level 1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้นสำหรับบุลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัย (Rope Rescue Technique – Level 1)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564