ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Room

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Room
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อ 31 กรกฎาคม 2564