การยืนยันเข้าโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19 – 23 กรกฎาคม 2564) ผ่านระบบ zoom room เปิดรับสมัครวันที่ 16 กรกฎาคม 2564