การยืนยันเข้าโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19 – 23 กรกฎาคม 2564) ผ่านระบบ zoom room เปิดรับสมัครวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

This Post Has 3 Comments

  1. โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่าง 19 – 23 กรกฎาคม 2564) ผ่านระบบ zoom room เปิดรับสมัครวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 มีรุ่น 2ไหมครับ พอดีสมัครไม่ทันครับ

ใส่ความเห็น