ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Room ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติงาน ว89

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ROOM ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติงาน ว89 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ฝึกอบรม 26 มินายน 2564

ใส่ความเห็น