ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Room

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น)
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Room
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564