แจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากอยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรให้เป็นการเรียนการสอนแบบ online

แจ้งประชาสัมพันธ์ เลื่อนการฝึกอบรม เนื่องจากอยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรให้เป็นการเรียนการสอนแบบ online

1. หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

2.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กำหนดการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2564

3. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์ กำหนดดำเนินการระหว่าง 8 – 12 มีนาคม 2564

ใส่ความเห็น