สพบ. ได้ดำเนินการควบคุมการขนเศษกระดาษในโกดังต่อเนื่องจากเมื่อวานและทำการเปิดประตูและเคลียพื้นที่ทางเดินด้านหลัง