ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตลอดทั้งไซต์ คำว่า ” เรา ” , ” เรา ” และ ” พวกเรา ” หมายถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อเสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลทั้งหมด เครื่องมือ และบริการจากเว็บไซต์นี้เพื่อให้คุณผู้ใช้ปรับอากาศเมื่อยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข นโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่

โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ / หรือซื้อบางอย่างจากเรา คุณมีส่วนร่วมใน ” บริการ ” และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ( ” ข้อตกลง ” , ” เงื่อนไข ” ) รวมถึงผู้ที่เพิ่มเติมและเงื่อนไขและนโยบายที่อ้างอิงในที่นี้และ / หรือการใช้เชื่อมโยงหลายมิติ ข้อตกลงการให้บริการนี้จะใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผู้ใช้ที่มีข้อมูลผู้ขาย ลูกค้า พ่อค้า และ / หรือผู้สนับสนุนของเนื้อหา

กรุณาอ่านข้อตกลงการให้บริการนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ที่คุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงการให้บริการนี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ , แล้วคุณ ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือใช้บริการ ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้ในการให้บริการจะพิจารณาข้อเสนอ ยอมรับเป็นอย่างชัดเจน จำกัด เงื่อนไขการให้บริการ

โดยยอมรับเงื่อนไขของบริการ คุณแสดงว่าคุณมีอย่างน้อยอายุส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดของที่อยู่อาศัย

คุณอาจจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือคุณอาจจะ ในการใช้บริการใดฝ่าฝืนกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ ( รวมถึง แต่ไม่ จำกัด กับกฎหมายลิขสิทธิ์ )

คุณต้องไม่ส่ง หนอนหรือไวรัส หรือรหัสใดๆ มาทำลายระบบเว็บไซท์ของเรา

การฝ่าฝืนหรือละเมิดใดๆ ของข้อตกลงจะมีผลในการยกเลิกทันที บริการของคุณ

 

เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการใครด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลา

คุณเข้าใจเนื้อหาของคุณ ( ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต ) อาจถูกเข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ ( ก ) การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายต่างๆ และ ( ข ) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับความต้องการทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตมักเข้ารหัสระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำซ้ำ , คัดลอก , ขาย , ขายหรือใช้ประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ การใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือติดต่อใดๆบนเว็บไซต์ ซึ่งมีบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเรา

หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะรวมเพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขเหล่านี้

 

ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือ ปัจจุบัน วัสดุบนเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอาศัย หรือใช้เป็นพื้นฐาน แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจ การพึ่งพาวัสดุใดๆบนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีภาระที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ของเรา

 

การปรับเปลี่ยนราคา บริการ

ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดๆ ที่จะปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกบริการ ( หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาดังกล่าว ) ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาใดๆ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือใดๆของบุคคลที่สามใดๆ การปรับ ราคา เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการ

 

ความคิดเห็นของผู้ใช้ การตอบกลับและส่งอื่นๆ

วัสดุใดๆ ไม่ว่าจะทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์ หรืออย่างอื่น ( เรียก ‘ ความเห็น ‘ ) , คุณยอมรับว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัด , แก้ไข , คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปลและใช้ในสื่อใดๆ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่คุณส่งมาให้เรา

คุณยอมรับว่า ข้อคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ , เครื่องหมายการค้า , ความเป็นส่วนตัว , บุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ

คุณยังยอมรับว่า ข้อคิดเห็นของคุณจะไม่ประกอบด้วยหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งลามกอนาจาร หรือมีไวรัส หรือมัลแวร์อื่นๆ ที่สามารถใดๆ ต่อการดำเนินงานของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณอาจจะไม่ใช้อีเมลปลอม แสร้งเป็นคนอื่นมากกว่าตัวเอง หรือหลอกลวงเราหรือบุคคลที่สามกับที่มาของความคิดเห็นใดๆ

คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับความคิดเห็นใด ๆที่คุณทำและความถูกต้องของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบ และถือว่าความรับผิดสำหรับความคิดเห็นใดๆ โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ของคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางร้านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คลิกลิงค์เพื่อดูให้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน ข้อจำกัดของความรับผิด

เราไม่รับประกันหรือรับประกันว่า เป็นตัวแทนของ ท่านใช้บริการของเราจะปราศจาก ทันเวลา ปลอดภัยหรือข้อผิดพลาดฟรี

เราไม่รับประกันว่าผลที่อาจจะได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้

คุณยอมรับว่าเวลาเราอาจจะลบหรือบริการสำหรับระยะเวลาหรือยกเลิกการให้บริการในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณ

ท่านตกลงว่าการใช้หรือการไม่สามารถที่จะใช้ บริการอยู่ในความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการส่งถึงคุณผ่านทางบริการ ( ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ) ให้ ‘ เป็น ‘ และ ‘ ที่มี ‘ ใช้ของคุณโดยไม่ต้องเป็นตัวแทนการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะแสดงหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ ทำเป็นสินค้าคุณภาพ , ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความคงทน ชื่อเรื่อง และไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์

ไม่ว่ากรณีใด ท่าหิน กรรมการของเราเจ้าหน้าที่ , พนักงาน , บริษัท , ตัวแทน , ผู้รับเหมา , ฝึกงาน , ผู้ผลิต , ผู้ให้บริการหรือผู้ให้อนุญาตต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆหรือผลที่เกิดจาก หรือ ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของ

 

การสิ้นสุด

ภาระผูกพันและหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุดจะรอดการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ข้อตกลงการให้บริการนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่ายกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณอาจยกเลิกข้อตกลงการให้บริการนี้ตลอดเวลาโดยการแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของเรา หรือเมื่อคุณหยุดการใช้เว็บไซต์ของเรา

ถ้าในการตัดสินใจของเรา แต่เพียงผู้เดียวคุณล้มเหลว หรือ เราสงสัยว่าคุณได้ล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขใดๆ หรือบทบัญญัติของข้อตกลงการให้บริการนี้ เรายังสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงรับผิดชอบต่อจำนวนเงินทั้งหมดเนื่องจากจนถึงและรวมถึงวันที่ของการยกเลิก และ / หรือตามอาจปฏิเสธ คุณสามารถใช้บริการของเรา ( หรือส่วนหนึ่งส่วนใด )

 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบริการ

คุณสามารถตรวจสอบรุ่นล่าสุดของข้อตกลงการให้บริการในเวลาใดๆ ในหน้านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงเหล่านี้ในการให้บริการ โดยการลงรายการบัญชีการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงไปยังเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการต่อไปนี้การโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงการให้บริการนี้ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

 

ข้อมูลติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการ ควรส่งให้เราที่ audiit55@gmail.com